Mobiliteitsuitdagingen in een breder perspectief

07|06|2021

Noorden wil 220.000 extra woningen bouwen in ruil voor Lelylijn en Nedersaksenlijn

Oproep VVN: ouders, breng je kinderen niet met de auto naar school

Parijs schrapt meer dan de helft van zijn parkeerplaatsen voor meer stadsgroen

Zo verandert Barcelona in een groene oase. ‘Het is net of ik weer in een dorp woon’

Grote opgaven in een beperkte ruimte

Presentatie Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040: Utrecht krijgt vier nieuwe stadscentra, binnenstad blijft hart van de stad

Technologie Kieswijzer: ‘De overheid moet meer grip krijgen op de digitale transitie'

Deze pagina is onderdeel van Dutch Mobility Innovations (DMI), het online samenwerkingsplatform voor publieke en private professionals op het gebied van vernieuwende mobiliteit. Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws op DMI? Klik dan hier om de maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen.

DMI Nieuws kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, verzoeken wij u dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.