Waarin een klein land groots kan zijn

Beste allemaal,

De wereld is inmiddels ingrijpend anders door de impact van de corona pandemie. Het maakt angstig en velen van ons worden er direct of indirect door geraakt, ook in de eigen persoonlijke en familiale kring. Er wordt door heel veel mensen heel veel werk verzet om de gevolgen van deze pandemie zoveel mogelijk in te dammen. En daarbij gaat het letterlijk om zaken van leven en dood. Waarin een klein land dan (weer) groots kan zijn.

Logisch dat er ook veel vragen komen over de betekenis hiervan voor ons directe werk: wat gaat door, wat kan er nog, wat gaat minder, anders of niet op dit moment? Voor de activiteiten waarvoor we zelf vanuit IenW, RWS en medeoverheden direct verantwoordelijk zijn en op kunnen sturen: we gaan zoveel mogelijk door met inachtneming van alle maatregelen en beperkingen die op dit moment voor ons allemaal gelden. Samenleving en economie hebben ons nu en straks ook hard nodig. En hoewel een aanzienlijk deel van het openbare leven goeddeels stil is komen te liggen, werken veel sectoren door en veelal onder hoogspanning. Geen reden voor ons om achterover te leunen dus.

Het is belangrijk vertrouwen te houden dat we deze crisis goed weten te doorstaan en daartoe doen wat nodig is om dat te bevorderen. We gebruiken alle mogelijke digitale middelen om op afstand door te kunnen werken, elkaar op de hoogte te houden van beperkingen, onmogelijkheden maar ook over geboekte voortgang waar dat mogelijk is. En dat doen we graag met alle betrokken bedrijven, specialisten, dienstverleners en klantgroepen. In dat kader zullen we de informatievoorziening richting jullie en anderen op gang houden. Met de bekende nieuwsbrieven, maar ook met wat frequentere, korte berichten. In de hoop en verwachting dat die communicatie en informatie ook in onze richting goed op peil blijft. Dus laat ons weten wat er leeft, welke nieuwe inzichten, wensen en beperkingen er spelen, maar ook hoe we kunnen of juist móeten versnellen vanwege deze crisis en hoe we elkaar daarin kunnen helpen.

Caspar de Jonge