Alle verkeersborden in Nederland vanaf nu digitaal beschikbaar

Een wereldprimeur: Nederland krijgt als eerste land ter wereld een digitaal overzicht van alle verkeersborden. De gegevens van alle borden (de betekenis en exacte locatie) worden digitaal opgeslagen en als open data beschikbaar gesteld. Dat is goed nieuws voor wegbeheerders en leveranciers van informatiediensten.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en regionale overheden worden de gegevens van alle verkeersborden in Nederland digitaal opgeslagen en beschikbaar gesteld. Daarbij gaat het om de informatie van het bord (de betekenis) en de precieze locatie ervan. Verzamelde gegevens worden als Open Data beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld aan leveranciers van informatiediensten maar ook aan wegbeheerders. Door deze gegevens te verwerken in verkeersapps of navigatiesystemen, kunnen weggebruikers up-to-date informatie ontvangen over de verkeerssituatie verderop hun route. Nederland is het eerste land in de wereld met zo’n digitaal overzicht van alle verkeersborden.

Voor wegbeheerders betekent zo’n actuele database dat het beheer van de verkeersborden aanzienlijk kan worden vereenvoudigd. Bovendien kunnen zo ook gegevens van tijdelijke borden (denk aan signalering rond wegwerkzaamheden of evenementen) en aanpassingen in het bordenbestand worden verwerkt. De dataset komt onder andere ook beschikbaar bij NDW en NWB. Wegbeheerders hoeven nu geen losse contracten meer af te sluiten, maar krijgen in gezamenlijkheid toegang tot deze waardevolle data.

HR Groep, specialist in (verkeers)objecten in de openbare ruimte, heeft inmiddels in opdracht van het ministerie van IenW de gegevens van vrijwel alle verkeersborden langs en boven alle wegen in Nederland verzameld. In ieder geval de komende twee jaar, met de mogelijkheid tot verlenging, zal HR Groep dat databestand actueel houden en als Open Data beschikbaar stellen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de verantwoordelijke wegbeheerders, die met een speciale gratis app veranderingen in hun verkeersbordenareaal kunnen doorgeven.

Verkeersveiligheid

Tot voor kort was van veel verkeersborden de exacte locatie, de juistheid van die locatie of de boodschap onbekend. Voor leveranciers van informatiediensten en navigatieapparatuur zijn dat juist belangrijke gegevens om weggebruikers optimaal te kunnen informeren: over de actueel geldende maximum snelheden, parkeermogelijkheden of laad- en losplaatsen. Maar ook over inhaalverboden, wegversmallingen, etc. De juistheid en actualiteit van zulke informatie kan de verkeersveiligheid vergroten.

Efficiënter wegbeheer

Het up-to-date digitale bestand met de gegevens van alle verkeersborden vormt de ideale basis voor beheer. Met een speciaal ontwikkelde app kan een wegbeheerder alle gegevens van ieder nieuw of tijdelijk geplaatst bord in de landelijke database laten opnemen. Van borden die verwijderd of gewijzigd worden, worden de gegevens gemuteerd in de landelijke verkeersbordendatabase. Wegbeheerders kunnen met deze data hun beheer en onderhoud van verkeersborden veel efficiënter organiseren. Door opname van deze data in een additioneel beheerplatform kan de wegbeheerder met enkele muisklikken bovendien aan ieder bord beheerinformatie toevoegen en opzoeken.

Talking Traffic

Binnen Talking Traffic werken Nederlandse overheden en enkele tientallen marktpartijen sinds een aantal jaren samen aan innovatieve verkeerstoepassingen en real-time reis- en verkeersinformatie op maat voor weggebruikers. Dankzij de nieuw beschikbare digitale gegevens over alle verkeersborden kan ook die informatie aan weggebruikers nog completer en betrouwbaarder worden.

Meer weten?

Neem dan contact op met Vincent Habers, vincent.habers@rapptrans.nl voor meer informatie.