Groen licht voor Connected Transport Corridor in provincie Zuid-Holland

Op 12 december ging de Connected Transport Corridor Groot-Rotterdam van start. Deelnemende vervoerders zijn enthousiast: hun vrachtwagens krijgen, als ze in konvooi rijden, prioriteit bij een groeiend aantal intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s).

Groen licht voor vrachtwagens die in konvooi achter elkaar rijden: de Connected Transport Corridor Groot-Rotterdam is op 12 december van start gegaan. Deelnemende vervoerders zijn voorzien van connected technologie, die communicatie mogelijk maakt met intelligente verkeerslichten (iVRI’s). In het konvooi krijgen de vrachtwagens – die op ruime, veilige afstand van elkaar rijden – zoveel mogelijk prioriteit bij de verkeerlichten. Deze aanpak moet huidige en toekomstige verkeersknelpunten in het veilinggebied ontlasten.

Intelligente verkeerslichten

De Corridor in de provincie Zuid-Holland omvat tien routes over de wegen in het Westland, het Oostland en het Waal-Eemhaven gebied, met in totaal 35 intelligente verkeerslichten. Tijdens de kick-off op 12 december werden de eerste daarvan in gebruik genomen.

Het intelligente verkeerslicht detecteert het aankomende verkeer en geeft (het konvooi van) vrachtwagens prioriteit. De chauffeurs krijgen via hun boardcomputer of telefoon melding over de adviessnelheid om groen licht te krijgen en ontvangen daarnaast op maat informatie over onder andere files en filestaarten, wegwerkzaamheden en maximumsnelheid. Deze vorm van informatie-uitwisseling is mogelijk door nieuwe software en geïntegreerde overheidsdata in logistieke systemen.

Samenwerking

De provincie Zuid-Holland werkt voor deze aanpak samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en diverse regionale partners, zoals de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, VNO-NCW West, Greenport West-Holland en regionale wegbeheerders en ondernemers.

Gedeputeerde Floor Vermeulen: ‘Samen met betrokken partijen zetten wij met de Connected Transport Corridor een belangrijke stap om de doorstroming op onze drukke logistieke wegen te verbeteren. Het transport wordt efficiënter en duurzamer. Doordat vrachtwagens minder remmen en optrekken, vermindert het brandstofgebruik aanzienlijk. Dat levert een forse kostenbesparing op voor de logistieke sector en de CO2-uitstoot neemt flink af.’

Als onderdeel van het landelijke programma Connected Transport Corridors realiseren de regio’s Amsterdam, Zeeland en Zuid-Nederland vergelijkbare oplossingen. Door deze landelijke insteek kunnen chauffeurs in de toekomst op de gehele route gebruikmaken van de voordelen van de Connected Transport Corridor.

Ervaring chauffeurs

Chauffeurs spelen een essentiële rol bij het connected rijden. Eric de Winter, directeur van De Winter Logistics: ‘Als sector zijn wij van begin af aan betrokken bij de plannen. In eerdere pilots, zoals de Experience Week Connected Transport, is de ervaring van de chauffeurs onderzocht. Zij ervaren meer comfort en rust doordat ze beter geïnformeerd worden. Binnen de Connected Transport Corridors worden die ervaringen nu blijvend gerealiseerd.’