Ruim baan voor de Connected Transport Corridors

De kick-off van de Connected Transport Corridor (CTC) Zuid-Holland, een slimme bandenspanningsmeter in de CTC Zuid-Nederland, een projectplan voor de CTC Amsterdam, een plan van aanpak voor de CTC Zeeland/West-Brabant en goed nieuws over data delen: de Connected Transport Corridors krijgen steeds meer gestalte.

In de Connected Transport Corridors, een initiatief van het ministerie van IenW, werken overheden en marktpartijen op landelijk niveau samen om de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren en het transport efficiënter en duurzamer te maken. Paul Swaak, programmamanager van de Connected Transport Corridors, schetst de voornaamste ontwikkelingen en mijlpalen.

Zo is in november de eerste slimme bandenspanningsmeter in gebruik genomen als onderdeel van de Connected Transport Corridor Zuid en vond op 12 december de kick-off plaats van de Connected Transport Corridor in de Provincie Zuid-Holland. In de Corridor Amsterdam Westkant is het projectplan inmiddels goedgekeurd en er ligt een plan van aanpak voor de Corridor in Zeeland. Op landelijk niveau hebben de 50 grootste gemeenten hun logistieke data inmiddels centraal ontsloten. De data staat klaar om getest te worden en kan gebruikt worden als onderdeel van het connected rijden. Ten slotte wordt er gewerkt aan een nationaal platform voor data waarop negentien verschillende informatiediensten samen gebracht worden in één centraal toegangspunt.

CTZ Zuid: geef je banden lucht!

In de Connected Transport Corridor Zuid-Nederland (Brabant en Limburg) is half november de eerste slimme bandenspanningsmeter in gebruik genomen. De bandenspanningsmeter kan een belangrijk instrument zijn bij het terugdringen van het aantal files en incidenten. Uit onderzoek blijkt dat in 41 procent van de pechgevallen van het vrachtverkeer ‘een te lage bandenspanning’ de oorzaak is.

De slimme bandenspanningsmeter - een sensor in het wegdek - op de N279 (Asten-Veghel) geeft de chauffeur direct inzicht. Na het passeren van de meter krijgt de chauffeur even verderop via een digitaal bord (DRIP) langs de weg de melding of de bandenspanning van het voertuig in orde is, of dat de spanning te laag is en actie dus noodzakelijk is. Het project kwam tot stand door samenwerking van SmartwayZ.NL en Heijmans Infra. Op termijn wordt de informatie ‘in-truck’ gepresenteerd.

CTC Zuid krijgt op termijn op meerdere trajecten slimme bandenspanningsmeters. Dat is belangrijk voor een verkeersveiliger Zuid-Nederland, aldus Christophe van der Maat, gedeputeerde Mobiliteit Noord-Brabant en voorzitter Programmaraad SmartwayZ.NL: ‘Samen met Heijmans hebben we als overheid de eerste stap gezet: het zorgen voor de realisatie van de bandenspanningsmeter. Maar de échte actie komt van de transporteurs zelf. Dus bij deze een oproep: maak er gebruik van en geef die banden lucht! Zo voorkomen we files en ongelukken.’

Overigens ligt op de A16 bij Rotterdam ook een slimme bandenspanningsmeter.

CTC Amsterdam akkoord met projectplan

Het projectplan CTC Amsterdam Westkant is op 26 november goedgekeurd door het publiek-private samenwerkingsverband Amsterdam Logistics Programmateam. Het plan omvat vier cases:

 1. Schiphol:
  het voorspelbaar maken van vrachtaanvoer naar Schiphol en op basis daarvan het optimaliseren van het transportproces en de afhandelingsprocessen bij de docks. 
 2. Royal FloraHolland/Greenport:
  het behouden en verbeteren van de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van de aan- en afvoerstromen naar Royal Flora Holland Aalsmeer op de betrokken routes. 
 3. Haven:
  het gericht beschikbaar stellen van informatie uit parkeerplek-sensordata aan chauffeurs en planners van vervoerders, gekoppeld aan een routeadvies. Zo worden zij actief geïnformeerd over beschikbare parkeerplekken en zo nodig omgeleid naar tijdelijke buffers (in plaats van opstelplaatsen bij terminals). 
 4. RAI:
  het realiseren van een betere, integrale aansturing van de logistiek van/naar en op het RAI-terrein.

Als onderdeel van het landelijke programma Connected Transport Corridors realiseren de regio’s Amsterdam, Zeeland en Zuid-Nederland vergelijkbare oplossingen. Door deze landelijke insteek kunnen chauffeurs in de toekomst op de gehele route gebruikmaken van de voordelen van de Connected Transport Corridor.

Plan van aanpak CTC Zeeland

Het plan van aanpak voor de Connected Corridor Zeeland/West-Brabant is in concept klaar. Het plan richt zich in eerste instantie op onderstaande onderwerpen.

 1. Zeeland A58 met Vlaketunnel en uitwijkroute N59: een duidelijke wens vanuit de diverse betrokkenen is om ‘in car’ en ‘in-truck’ adviessnelheden zichtbaar te maken. Het zorgt voor verschillen in snelheid, minder opstoppingen en een veiliger verkeersbeeld. Daarnaast moet er een betere aansluiting komen op de N59 en moet de plaatsing van iVRI’s op diezelfde weg zorgen voor een natuurlijker doorstroming.
 2. Calamiteiten use-case: beter management van verkeerscalamiteiten op kwetsbare routes. Deze use case is gericht op het omrijverkeer van de A58 en N59 naar de N256.
 3. A58-Vlissingen: deze use case behandelt de spoorwegovergangen en bruggen bij Vlissingen die op de A58 voor oponthoud zorgen. Middels iVRI’s moet de doorstroming richting Vlissingen verbeteren. Ook realtime informatie over open of gesloten spoorwegovergangen en bruggen behoort tot de wensen.
 4. Vlissingen-Oost Terminals: samenwerking met een werkgroep van Zeeuwse verladers en vervoerders staat hierbij centraal. Hierbij moet het vooraanmelden bij de terminal, het toelatingsbeleid en de betrouwbaarheid van de ETA (Expected Time of Arrival) verbeterd worden. Dit kan eventueel gedaan worden in combinatie met geofencing technieken.
 5. Het verbeteren van toegangswegen naar Terneuzen en Gent aan de hand van prioritering van nood- en hulpdiensten en vrachtvervoer.

Het ministerie van IenW werkt hierin samen met Zeeland Connect, ook op het gebied van:

 • Zelfrijdend transport: het samen met Zeeland Connect testen van zelfrijdend vrachttransport in het havengebied van Vlissingen (testtraject beslaat 3,3 kilometer tussen uiensorteerfabriek MSP Onions in Nieuwdorp en logistiek bedrijf Kloosterboer in Vlissingen).

Wegbeheerders delen data als onderdeel van de Connected Transport Corridors

De logistieke data van de 50 grootste gemeenten is inmiddels beschikbaar. ‘Bronhouders’ kunnen data waar nodig aanpassen via een platform, waarna data wordt doorgezet naar NDW en andere sectoren.

Ook diverse kleinere gemeenten hebben inmiddels hun data gedeeld. Mensen die met de data gaan werken, wordt gevraagd om deel te nemen aan een testpanel, zodat er goed zicht is op de bruikbaarheid en toepassingen. Planners kunnen de data gebruiken in hun planningspakket: als chauffeurs over de juiste info beschikken over onder meer venstertijden en laad- en losplekken, kunnen zij omrijden, omkeren en wachttijden voorkomen. Het delen van logistieke data kan op termijn leiden tot een besparing van 20 miljoen kilometers en 24.000 ton CO2 per jaar.

In november 2019 hebben het ministerie van IenW en alle landsdelen in het Bestuurlijke Overleg MIRT afgesproken versneld te zullen digitaliseren in mobiliteit. Het gaat dan niet alleen over de organisatie en kwaliteit van logistieke data, maar ook over data van evenementen, parkeerdata, wegwerkzaamheden, fietsdata, iVRI’s en meer. De samenwerking tussen alle overheden zullen we in de komende 4 jaar met de regio’s verder invullen. Zo starten we met Regionale Datateams en een landelijk Dataketen-overleg, zodat de nieuwe digitale werkwijze in heel Nederland wordt georganiseerd en geborgd.

Data Exchange Platform Logistiek (DEPLog)

Een nieuwe datadienst die de schermen van negentien verschillende informatiediensten samenbrengt in één centraal toegangspunt: het Data Exchange Platform Logistiek (DEPLog) moet uitgroeien tot een nieuw nationaal platform. Het platform levert accurate, real time informatie over onder meer verkeerssituaties, weersomstandigheden en wachttijden bij de terminal en douane. DEPLog sluit aan bij de digitale transportstrategie van het ministerie van IenW, dat streeft naar een papierloze sector.

Programmamanager Paul Swaak : ‘In de toekomst zijn alle trucks connected. Dat levert veel data op. Niet alleen over de locatie en snelheid van het voertuig, maar ook onder meer over het type truck (Euro/ZE klasse) , route en drops, en de lading. En omgekeerd werkt een transportplanner nu vaak met vijftien tot twintig schermen schermen/bronnen om zijn transportplanning in lijn te brengen met de werkelijkheid. Als hij gebruik kan maken van één platform als bron gaat dat aanzienlijke voordelen opleveren. Echter, met de digitalisering van de sector dreigen verschillende lokale en regionale platformen voor logistieke doeleinden te ontstaan. Het Data Exchange Platform Logistiek wil dit graag voorkomen en één platform bieden waarop alle lokale/regionale initiatieven hun specifieke zaken kunen regelen. En daar waar nodig een logistiek, realtime of historisch, totaal beeld kunnen genereren op wegvlak of regionaal of nationaal gebied.’

Bij de ontwikkeling van DEPLog, waarbij onder TLN (Transport en Logistiek Nederland) en Portbase bij betrokken zijn, moeten de volgende vragen worden beantwoord:

 • Hoe zorg je ervoor dat vervoerders op een neutrale (niet-commerciële), veilige plek hun data kunnen achterlaten en er wel de baas over blijven?
 • Hoe ontzorg je de transportplanner die nu gebruik maakt van tientallen bronnen?
 • Hoe zorg je ervoor dat optimaal gebruik wordt gemaakt van afsprakenstelsels (zoals bijv. iSHARE) en standaarden (bijv. Open Trip Model)?
 • Hoe zorg je ervoor dat marktpartijen kunnen beschikken over betrouwbare data om hun planning te verbeteren en wegbeheerders data kunnen doorgeven die relevant is voor vervoerders op de Connected Transport Corridors?
 • Hoe zorg je voor een schaalbare en cost-based oplossing?

Betrokken partijen hebben de afgelopen maanden flinke stappen gezet op weg naar DEPLog. Naar verwachting wordt de nieuwe dienst in de eerste helft van 2020 gelanceerd. Daarmee heeft de sector een neutraal, nationaal Data Exchange Platform Logistiek, waarop de markt verder kan bouwen en waarbij de data-eigenaar grip houdt op zijn private data.

Meer over de Connected Transport Corridors: www.connectedtransportcorridors.nl