Blijf op de hoogte van Dutch Mobility Innovations!

02|03|2021

Zo bestuur je een slimme stad

Varend en rijdend Nederland profiteert van Blauwe Golf Verbindend

MaaS internationaal met dynamische barcodes: waardevolle impuls voor grensoverschrijdend vervoer

Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur adviseert: ‘Leg digitale platformen duurzaamheidsvoorwaarden op’

‘Tweede’ advies Rli: 'Heb meer oog voor slimme, digitale bereikbaarheidsoplossingen'

Negeren rood kruis onderwerp van rondetafelconferentie

Uitvoeringsagenda Stadslogistiek: bestelauto’s in binnensteden emissievrij in 2030

Vlaams-Nederlandse samenwerking MaaS: leren van elkaar

Grip op bevoorrading met digitaal stadsplatform

Succesvolle lancering Nederlandse Urban Data Access Platform

MaaS Kenniscafé: samen afspraken maken of regelgeving? Op zoek naar een nieuw evenwicht

‘Iedereen is aan het pionieren met MaaS’

In de media

Kalender

DMI Nieuws maakt deel uit van het DMI-platform, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Doel is het versterken van de samenwerking tussen publieke en private professionals op het gebied van vernieuwende mobiliteit. Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws op DMI? Klik dan hier voor een abonnement.

DMI Nieuws kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, verzoeken wij u dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.