‘Coronarapportage’ MenE: autoverkeer neemt toe, thuiswerken loont

De wekelijkse rapportages van het MenE-team (Monitoring en Evaluatie) van het ministerie van IenW oogsten veel waardering en laten interessante trends zien. Opvallend in de meest recente update (1 juli) is dat het autoverkeer de laatste weken gestaag toeneemt, terwijl het aantal files nog altijd laag is. Rudie de Bruin, beleidsadviseur MenE, legt uit hoe dat kan.

De wekelijkse rapportages van cijfers en prognoses rond mobiliteit tijdens en na de coronacrisis gaan rechtstreeks naar de bewindslieden die besluiten nemen over de coronamaatregelen. Met het verschuiven van het motto #blijfthuis naar #vermijddrukte zien ook Rudie en zijn collega’s verschuivingen.

Meest in het oog springende item is misschien wel de toename van het autoverkeer. ‘We zitten weer bijna op, en hier en daar zelfs boven het niveau van pre-corona’, aldus De Bruin. ‘Vooral in Zuidwest Nederland groeit het verkeer.’

Toch blijft het aantal files opmerkelijk laag: 84 procent onder het ‘oude’ niveau. De Bruin weet hoe dat kan. ‘We gaan dus weer vaker met de auto, maar de groei van het autoverkeer zit vooral in de daluren. In die uren zitten we al op het oude niveau, soms zelfs daarboven. In de spits blijft het nog rustiger. Het verkeer wordt nu veel gelijkmatiger over de dag verspreid dan vóór corona. Je zou kunnen zeggen dat de capaciteit van de weg momenteel optimaal wordt benut.’

Thuiswerken loont

Volgens De Bruin illustreren de cijfers vooral dat het thuiswerken (het woon-werkverkeer is nog steeds fors lager) loont: met een paar procent autoverkeer erbij zou het aantal files flink kunnen stijgen. En het feit dat het autoverkeer in de daluren groeit, heeft vooral te maken dat we de auto vaker pakken voor recreatief gebruik. ‘De gemiddelde reistijd per werkdag neemt zelfs toe: van 70 minuten pre-corona, tot 80 minuten nu.’

Fiets

Andere interessante cijfers: het vrachtverkeer is alweer op het oude niveau, en een groot percentage werknemers wil blijven thuiswerken vanwege meer ‘werkgeluk’. Verder blijft het aantal OV-gebruikers erg laag (‘waarschijnlijk alleen mensen die echt geen alternatief hebben’), terwijl de auto (verkoop occasions stijgt, net als het gebruik van deelauto’s) en de fiets hun opmars (zowel in aantal kilometers als aantal ritten) voortzetten. De Bruin denkt dat het toegenomen gebruik van de fiets wel eens structureel kan zijn. ‘Veel mensen hebben ontdekt dat een gewone fiets of e-bike een prima vervoermiddel is voor woon-werkverkeer.’

Complimenten

Inmiddels neemt het aantal bronnen (‘ook uit de regio’s komt meer waardevolle informatie’) en nieuwe onderzoeken voor de wekelijkse coronarapportages nog steeds toe. Zo blijkt bijvoorbeeld dat tweederde deel van de werknemers die pre-corona zakelijke vluchten maakte, dit in de toekomst ‘minder’ of ‘veel minder’ wil gaan doen.

Ook het aantal reacties op de rapportage groeit, bijvoorbeeld van mensen die bezig waren om ‘corona-data’ te verzamelen, en ontdekken dat het MenE-team dat al veel uitvoeriger en beter deed, dus al dat werk niet meer zelf hoeven doen. Alle complimenten over de corona-rapportages hebben één keerzijde, zegt De Bruin. ‘In zo’n bijzondere periode vinden we het nog steeds heel mooi om de rapportages te maken en het is natuurlijk fijn om te horen dat je werk wordt gewaardeerd, maar de druk ligt er wel om elke week weer een goede rapportage af te leveren.’ Met een glimlach: ‘In ons team zijn alle verloven ingetrokken.’

Klik hier voor de actuele rapportage.