Blijf op de hoogte van Dutch Mobility Innovations!

07|07|2020

Metropoolregio Amsterdam geeft kijkje in digitale keuken

Groene golf voor Talking Bikes

Webinar: De winst van ‘alle data op orde’

Kansen voor de Super EcoCombi

De eFTI-verordening komt eraan

‘Coronarapportage’ MenE: autoverkeer neemt toe, thuiswerken loont

In de media

DMI Nieuws maakt deel uit van het DMI-platform, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Doel is het versterken van de samenwerking tussen publieke en private professionals op het gebied van vernieuwende mobiliteit. Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws op DMI? Klik dan hier voor een abonnement.

DMI Nieuws kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, verzoeken wij u dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.