Kansen voor de Super EcoCombi

De Super EcoCombi (SEC), de 32 meter lange truck, biedt nieuwe kansen voor de logistieke sector en maatschappelijke voordelen. Dat blijkt uit een onlangs verschenen rapport van Buck Consultants International (BCI) en CE Delft, in opdracht van de Topsector Logistiek. Het onderzoek schetst mogelijkheden voor verschillende sectoren en ritprofielen.

Terwijl het proces rond toelating en tests met de Super EcoCombi doorgaat, gaat het BCI-rapport ‘Super EcoCombi, verkenning van kansen en verwachte effecten’ vooral in op de potentie. Met de SEC, bestaande uit een trekker met twee 13,6 meter lange trailers die met een ‘dolly’ (platform op wielen) verbonden zijn, ontstaan nieuwe mogelijkheden.

Multimodaal

Niet alleen kan de Super EcoCombi evenveel lading vervoeren als twee normale vrachtwagens (aanzienlijke besparingen qua ruimte en CO2-uitstoot), de SEC is ook in een ander opzicht kansrijk, zegt projecttrekker Dirk-Jan de Bruijn. ‘Volgens het onderzoek biedt de Super EcoCombi nieuwe kansen op het gebied van multimodaal vervoer’, aldus De Bruijn. ‘Omdat de SEC werkt met standaardmaten van containers, kan een container bijvoorbeeld eenvoudig switchen van een vrachtwagen naar de binnenvaart of naar het spoor.’

Meer volume

De SEC, een doorontwikkeling van de LZV (Langere en Zwaardere Voertuigen), biedt meer laadmeters en volume, en kan daarnaast nieuwe logistieke concepten mogelijk maken, aldus het rapport. Omdat de SEC volledig is opgebouwd uit bestaand materiaal – standaardtrailers en dolly’s – is het bijvoorbeeld mogelijk om heel verschillende ladingen (bijvoorbeeld een trailer met computerapparatuur en de tweede trailer met houdbare levensmiddelen) te combineren.

Samenwerking

Dat biedt flexibiliteit en nieuwe mogelijkheden voor samenwerking. De Bruijn: ‘Dat geldt zelfs voor concurrenten. Albert Heijn en Jumbo beconcurreren elkaar, maar op het gebied van distributie werken ze al deels samen. Een Super EcoCombi kan dus ook twee trailers van verschillende bedrijven vervoeren. Al zal dit niet voor de lokale supermarkt gaan gelden omdat de SEC alleen op het hoofdwegennet zal gaan rijden.’

Match

Volgens de onderzoekers biedt de SEC ook mogelijkheden om trailers aan elkaar te koppelen op hubs via een online platform. Daar kunnen twee verschillende bedrijven dus een ‘match’ vinden als ze op hetzelfde moment (deels) dezelfde route moeten afleggen.

Koploper Finland

De modulaire mogelijkheden/combinaties van trailers van de SEC worden in andere landen, waaronder koploper Finland, al toegepast. Volgens de onderzoekers is er vanuit het bedrijfsleven veel belangstelling voor de SEC, vanwege de verwachte daling van operationele kosten (10-20 procent), de dalende CO2-uitstoot (-20-40 procent) en de hogere efficiency van de inzet van chauffeurs en materiaal. Prognose van de onderzoekers is – mits de SEC in 2021 wordt toegelaten – dat Super EcoCombi’s rond 2030 tussen de 2000 en 6000 dagelijkse ritten kunnen maken.

Deelmarkten

Wel zullen, bij toelating van de SEC, de infrastructurele kosten – bijvoorbeeld aanpassingen aan bruggen – toenemen, schetsen de onderzoekers. Het rapport gaat verder in op de kansen voor de SEC op zeven deelmarkten/sectoren waar forse kosten- en CO2-besparingen mogelijk zijn.