Blijf op de hoogte van Dutch Mobility Innovations!

14|09|2021

Slimme en duurzame verstedelijking levert winst op voor de toekomst

‘Staat van Mobiliteit Brabant’ centraal tijdens regionale en digitale roadshow

Campagne ‘Onze scholen zijn weer begonnen’ van VVN ook in navigatieapps

Road Monitor brengt met data de weg in kaart

Volgende stap in beschikbaarheid logistieke data

Data delen in de praktijk: ‘Het moet digitaal én op straat kloppen’

Gevraagd: subtiele balans tussen verschillende overheidsrollen

In de media

Kalender

DMI Nieuws maakt deel uit van het DMI-platform, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Doel is het versterken van de samenwerking tussen publieke en private professionals op het gebied van vernieuwende mobiliteit. Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws op DMI? Klik dan hier voor een abonnement.

DMI Nieuws kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, verzoeken wij u dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.