Kamerbrief ‘Smart mobility in beweging’

Smart mobility, Dutch reality: de afgelopen twee jaar is door velen hard gewerkt aan de uitvoering van dit credo. En wat we in die jaren met elkaar hebben laten zien, is dat er niet alleen veel kan, maar ook en vooral dat er nu al veel beschikbaar en uitvoerbaar is.

De afgelopen jaren heeft Nederland zich internationaal gepositioneerd als koploper op het gebied van smart mobility. We staan bekend om onze nuchtere aanpak van waar mogelijk opschalen, praktisch toepassen en massa maken om effect op straat te bereiken en ons voor te bereiden op de toekomst. Kansen zijn er om optimaal te benutten, mogelijke risico’s worden onderkend en bieden we het hoofd. Die aanpak heeft zich vertaald in tal van concrete resultaten: data uit voertuigen houden ons op de hoogte van de actuele verkeerssituatie en waarschuwen voor gevaarlijke situaties; automatische remsystemen voorkomen ongevallen; en slimme verkeerslichten geven prioriteit en daarmee een groen licht aan bijvoorbeeld nood- en hulpdiensten of vrachtverkeer voor meer verkeersveiligheid, minder brandstofverbruik en uitstoot en een betere doorstroming.

Smart mobility is geen hype of toekomstmuziek, maar een betekenisvolle ontwikkeling die ook nu al bijdraagt aan een veilig, vlot en duurzaam verkeers- en vervoerssysteem. In deze brochure lees je meer over de belangrijkste resultaten die de afgelopen periode zijn bereikt. De Kamerbrief die eind november door minister Van Nieuwenhuizen is verstuurd, beschrijft de context waarbinnen deze resultaten behaald zijn. Want naast het feit dat smart mobility een uitgebreid scala aan nieuwe mogelijkheden biedt, moeten we ons ook bewust zijn van wat die mogelijkheden betekenen in relatie tot het borgen van een veilig gebruik, privacy en cybersecurity. Het verder verankeren van smart mobility in de dagelijkse praktijk is geen gemakkelijke opgave, maar Rijk, medeoverheden, bedrijven en kenniswereld zetten met elkaar belangrijke stappen richting dit gezamenlijke doel. Voor meer informatie: smart-mobility@minienw.nl