Talking Traffic groeit dankzij betere data over naderende fietsers

Het aansluiten van de bedrijven ViNotion en Cycledata bij het Partnership Talking Traffic past bij de groei van het samenwerkingsverband. Volgens Vincent Habers, senior adviseur ITS bij het ministerie van IenW, passen beide bedrijven die zich bezighouden met het detecteren van fietsstromen, naadloos bij de kwaliteitsverhoging die het samenwerkingsverband voorstaat.

Het detecteren van fietsers die verkeerslichten naderen is een relatief moeilijke tak van sport, stelt Habers. Waar in auto’s en andere gemotoriseerde voertuigen in toenemende mate navigatiesystemen en smartphones met apps aanwezig zijn, geldt dat voor fietsers niet of nauwelijks. En dat terwijl de fiets een steeds prominentere rol krijgt, onder meer in verstopte binnensteden. Veel steden stimuleren het fietsgebruik, maar dan is het wel zaak om die fietsers te ondersteunen.

Fietstelsysteem

Cycledata kan daarbij helpen. Het bedrijf uit Zeewolde is in november gestart met een Talking Traffic-pilot (Fiets Peloton Herkenning/iVRI) in Utrecht. Cycledata maakt gebruik van slimme fietstelsystemen die hun online data direct doorsturen naar databases. In de Utrechtse pilot wordt de informatie over fietsers die een iVRI naderen realtime doorgezonden naar het Urban Data Access Platform (UDAP). UDAP (voorheen TLEX) is een soort ‘scharnierpunt’ in de Talking Traffic-dataketen, dat het mogelijk maakt om snel en betrouwbaar data te communiceren tussen Talking Traffic-apps en navigatiesystemen in voertuigen en intelligente infrastructuur, zoals intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s).

Ook het Eindhovense bedrijf ViNotion sluit – vanaf begin volgend jaar – voor het eerst aan bij een Talking Traffic-pilot. ViNotion verricht met slimme camera’s – en al of niet met drones – tijdelijke en permanente metingen bij ‘complexe’ verkeerssituaties, zoals snelwegknooppunten of kruispunten met meerdere voorsorteerstroken. Daarbij maakt het bedrijf gebruik van machine learning en deep learning om mensen en verkeer automatisch en realtime te detecteren. En, meldt Christopher Geelen van ViNotion, die metingen met slimme camera’s registreren naast gemotoriseerde voertuigen ook voetgangers en fietsers, zodat een compleet verkeersbeeld ontstaat. Geelen: 'Wij zijn ooit begonnen met de analyse van voetgangers en fietsers, maar nu registreren we alle modaliteiten.'

Stap

Voor Cycledata is aansluiten bij het Partnership Talking Traffic een belangrijke stap, aldus Cees van der Zijl en Mary Verspaget, de twee oprichters van het bedrijf. ‘Samen met partners als Monotch werken we aan innovatieve verkeerstoepassingen die helpen bij het beter anticiperen op verkeerssituaties. Uiteindelijk willen wij bijdragen aan veilige fietspaden en meer mensen op de fiets. Door de hoge nauwkeurigheid van de werkelijke data – ook op drukke fietspaden in de spits garanderen wij een nauwkeurigheid van minimaal 95 procent – krijgen gemeenten meer inzicht in de werkelijkheid op een fietspad. Dat is nodig als je een koppeling wilt maken met een iVRI.’ Het fietstelsysteem meet op het fietspad het aantal fietsen en per fiets tijdstip, richting en snelheid. Op basis van de juiste fietsdata kunnen wegbeheerders hun beleid aanpassen. Cees van der Zijl: ‘Bijvoorbeeld fietsers langer groen geven om ‘fietsfiles’ te voorkomen en automobilisten – die colonnes fietsers voorbij zien komen – verleiden om een volgende keer ook zelf de fiets te pakken.”

Bekwaam

Voor Cycledata is de pilot in Utrecht, die vier maanden loopt, een belangrijke proeve van bekwaamheid, ook omdat het nieuwe mogelijkheden biedt. Van der Zijl: ‘We hebben al in veel steden, waaronder Rotterdam gewerkt, maar de koppeling met de iVRI is nieuw voor ons. We zijn nu letterlijk vaak op straat om de laatste details te optimaliseren in een complexe verkeerssituatie. De ervaringen die we hier opdoen, kunnen we ook op andere locaties – in Nederland ligt voor 6200 kilometer aan ‘drukke fietspaden’ – gebruiken. Wij zijn al raamcontractant van het NDW voor de levering van fiets- en voetgangersdata. Daarnaast is er veel belangstelling uit het buitenland.’

Platform

Ook voor ViNotion kan deelname aan Talking Traffic een grote stap betekenen, zegt Geelen. Normaliter werkt het bedrijf voor partners die data omgezet willen hebben in een bepaald formaat. Bij de pilot wordt het intelligente camera-systeem van ViNotion benut om aan de hand van de beelden van naderende fietsers CAM-berichten te maken die via UDAP naar het verkeerslicht worden gezonden. Geelen: ‘We sluiten straks aan bij een voorgedefinieerd platform. Dat maakt onze data een stuk toegankelijker voor wegbeheerders, bijvoorbeeld om naderende fietsers nog te laten oversteken op het kruispunt.’

Mist

Geelen is dus benieuwd naar de praktijk. Of de grote hoeveelheden data onder alle omstandigheden in combinatie met de iVRI werken, wordt begin 2021 zeven weken lang onderzocht. Geelen: ‘Wij willen in een operationele omgeving laten zien dat de systemen robuust zijn en snel reageren. Bovendien willen we beproeven wat de limieten zijn waarbij de datakwaliteit afneemt, bijvoorbeeld bij zeer slecht zicht door mist. Om die limieten te bepalen, hopen we tijdens de pilot dus ook op extreme omstandigheden.'

Buitenland

Als het bedrijf aan alle Talking Traffic-eisen, ook op het gebied van privacy en security, kan voldoen, betekent dat meer dan een mooi visitekaartje. Geelen: ‘Wij willen graag toegevoegde waarde leveren aan Talking Traffic. Als wij kunnen aantonen dat het goed werkt, kunnen we hiermee verder in Nederland uitrollen, maar ook in het buitenland. Dat is zeker onze ambitie.’