Met extra edities van DMI Nieuws houden wij u ook tijdens de coronacrisis graag op de hoogte.

19|05|2020

Europese aanbesteding Overnamepunt iVRI data gestart

Waardering voor MenE-‘coronarapportage’

Raamovereenkomst iDiensten gereed: primeur voor provincie Noord-Holland

Blockchain biedt kansen voor MaaS

Vlaanderen en Nederland zetten samenwerking extra kracht bij

Strategic Committee versterkt met Vlaamse vertegenwoordiging

MaaS Twente speelt creatief in op coronamaatregelen

We Drive Solar ziet meerwaarde van nieuwe ‘standaardtaal’ TOMP-API

Online uitreiking van iVRI-certificaat aan Ko Hartog B.V.

Meer toepassingen beschikbaar binnen de Connected Transport Corridors

CityBarge wint Mobiliteitschallenge

In de media

DMI Nieuws maakt deel uit van het DMI-platform, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Doel is het versterken van de samenwerking tussen publieke en private professionals op het gebied van vernieuwende mobiliteit. Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws op DMI? Klik dan hier voor een abonnement.

DMI Nieuws kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, verzoeken wij u dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.