MaaS Twente speelt creatief in op coronamaatregelen

De pilot MaaS (Mobility as a Service) Twente is op 22 april van start gegaan met een aantal actuele aanpassingen vanwege de coronamaatregelen. De basis van de MaaS-pilot blijft overeind: het bedrijf Qarin Tranzer bouwt één handige app waarmee alle inwoners en bezoekers van de acht deelnemende Twentse gemeenten hun reis eenvoudig en duurzaam kunnen plannen, boeken en betalen tegen een aanvaardbaar tarief. Anders dan wat in de oorspronkelijke plannen was opgenomen, bekijkt het projectteam of vervoermiddelen die nu stilstaan, kunnen worden ingezet voor werknemers in vitale beroepen.

Onder de werknaam ‘Goan’ wil Qarin Tranzer de vraag naar en het aanbod van mobiliteit in Twente eenvoudig en snel bij elkaar brengen. Bij de pilot MaaS Twente ligt de focus op het maatwerkvervoer (20.000 cliënten die toegang hebben tot de Wmo-regiotaxi's) én regulier openbaar vervoer, met name in gebieden waar dat beperkt beschikbaar is en bij forensen van grote werkgevers in Twente. De pilot MaaS Twente is één van de zeven landelijke MaaS-pilots.

Aansluiten

De komende periode gaat Qarin Tranzer de diverse aanbieders van mobiliteitsdiensten aansluiten op de MaaS-app en de eerste tests van de app voorbereiden. Vanwege de huidige reisbeperkingen wordt wel het tijdpad aangepast. De 20.000 Twentse Wmo-cliënten en álle ruim 400.000 inwoners in de acht Twentse gemeenten worden gericht benaderd. Daarbij ligt in eerste instantie de nadruk op de reguliere reiziger, terwijl in de oorspronkelijke plannen juist de Wmo-cliënten als eerste zouden worden benaderd. Die Wmo-cliënten (gebruikers van de Regiotaxi, die nu vanwege corona stil staat) zullen alsnog in het najaar van 2020 worden benaderd, uiteraard mits de coronamaatregelen daartoe ruimte bieden.

Actie

Daarnaast is Qarin Tranzer in overleg met het projectteam bezig met een gerichte actie om – waar nodig en mogelijk – vervoermiddelen die nu ongebruikt blijven vanwege de geldende reisbeperkingen, in te zetten voor medewerkers van Twentse werkgevers. Idee is om na te gaan of de Wmo-taxibussen tussen 1 juni en 1 september, als er nog reisbeperkingen zijn en het OV beperkt beschikbaar is, veilig en verantwoord ingezet kunnen worden voor forensen van werkgevers in Twente. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan mensen in vitale beroepen, bijvoorbeeld personeel van ziekenhuizen en zorginstellingen, maar ook aan mensen die in ploegendiensten op locatie moeten werken.

Praktisch

Komende weken wordt dit idee samen met werkgevers verkend. Dan wordt ook duidelijk wat de behoefte bij werkgevers en werknemers is en of het praktisch uitvoerbaar is, met inachtneming van alle reisprotocollen. Bijkomend voordeel van de alternatieve inzet van Wmo-taxibussen zou zijn dat een grote groep reizigers met de nieuwe Twentse MaaS-app en maatwerkvervoer kan oefenen.