Meer toepassingen beschikbaar binnen de Connected Transport Corridors

De landelijke uitrol van de iVRI’s loopt gestaag door. Dat betekent dat vervoerders die zijn aangesloten bij de Connected Transport Corridors op steeds meer plekken voorrang krijgen, en informatie ontvangen over de tijd die ze hebben om het groene licht te halen. Ook de andere toepassingen van het landelijke samenwerkingsverband worden uitgerold. Voorbeelden zijn het in-truck brengen van informatie over gevaarlijke situaties en wegwerkzaamheden, en het in-truck brengen van sensorinformatie.

Op de Connected Transport Corridor Zuid-Holland zijn in april tien nieuwe iVRI’s live gegaan in het Westland. De eerste reacties van deelnemende vervoerders zijn positief. De Provincie Zuid-Holland heeft een testauto ingezet om drie verschillende informatiediensten met elkaar te vergelijken. Een vrachtwagen werd uitgerust met drie applicaties naast elkaar. Door beelden van de dashcam te vergelijken met beelden van de verschillende apps, werd de nauwgezetheid van iedere toepassing getest, zoals hieronder weergegeven. De uitkomsten van de tests zijn gedeeld met de betreffende leveranciers.

Een ander speerpunt binnen de corridor Zuid-Holland is monitoring en evaluatie. Door corona is evaluatie helaas nu lastig; door de afgenomen verkeersdrukte is tijd- en energiewinst niet goed te meten.

Slimme bandenspanningsmeter

Op de corridor Zuid-Nederland is enige maanden terug de ‘slimme’ bandenspanningsmeter op de N279 – traject Asten/Veghel – in gebruik genomen. Eind mei wordt deze informatie in-truck gebracht. Er zijn daarnaast zes extra iVRI’s live gegaan. Bekijk ook de video die SmartwayZ.NL maakte over de toepassingen op de corridor:

Corridor Amsterdam Westkant

Op de corridor Amsterdam Westkant zijn stappen gemaakt in het ontsluiten van truckparkeer(sensor) data rondom de Haven Amsterdam. De extra iVRI’s staan gepland voor het einde van de zomer. Partners zoals Schiphol en Royal Flora Holland zijn hard geraakt door de crisis, maar de regio erkent dat corona ook kansen biedt: doordat goederenstromen er nu anders uit zien dan normaal, is het volume van de goederenstromen minder voorspelbaar. Om toch grip op de goederenstroom te houden, is inzicht in het werkelijke volume erg belangrijk. Dit onderstreept het belang van data delen.

Corridor Zeeland

Op de corridor Zeeland is een medewerker aangetrokken om de digitale data op orde te krijgen. Het betreft niet alleen logistieke data over bijvoorbeeld venstertijden en milieuzones, maar ook data voor andere mobiliteitstoepassingen zoals parkeerdata en gevaarlijke situaties op de weg. Daarnaast loopt de werving voor een corridormanager.