Strategic Committee versterkt met Vlaamse vertegenwoordiging

De Strategic Committee (SC) is sinds begin mei versterkt met Ben Helsen, directeur-ingenieur van het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (vergelijkbaar met het Nederlandse Rijkswaterstaat). Doel van de toetreding van Ben Helsen is een nauwere betrokkenheid van Vlaanderen bij doorontwikkeling en beheer van de CROW-standaarden voor iVRI’s.

Volgens Ben Helsen is zijn toetreding tot het Strategic Committee min of meer ‘organisch gegroeid’. Vlaanderen gebruikt de CROW-standaarden ook voor het programma Mobilidata, dat sterke overeenkomsten vertoont met het Nederlandse Talking Traffic. En net als in Nederland investeert ook Vlaanderen in de iVRI’s, de intelligente verkeersregelinstallaties en in andere innovatieve mobiliteitsoplossingen. Ben Helsen: ‘Nederland is met Talking Traffic eerder gestart en is ons inspirerende, lichtende voorbeeld. En omdat wij in Vlaanderen binnen Mobilidata onder meer ook VRI’s laten ombouwen naar iVRI’s, hadden we al zitting in de Change Advisory Board. Nederland en Vlaanderen werken aan hetzelfde product.’

Meerwaarde

De Strategic Committee verzorgt landelijke besluitvorming en toetst of bij een voorstel voor aanpassing of uitbreiding van een iVRI-standaard aan alle vooraf meegegeven voorwaarden is voldaan. Volgens Helsen is het ook in het Nederlands belang om een Vlaamse vertegenwoordiger te verwelkomen. ‘Het is een heel belangrijk signaal en een enorme meerwaarde voor de markt dat standaarden en producten niet alleen in Nederland, maar ook internationaal worden gehanteerd. Daarnaast vinden wij het in Vlaanderen qua kosten maatschappelijk niet verantwoord om veel te investeren in nieuwe standaarden en producten, terwijl die al bestaan.’

De aanbesteding voor de eerste Vlaamse iVRI’s start nog deze zomer en Helsen hoopt dat de eerste bestellingen nog dit jaar zullen worden gedaan. De twee contracten die recent werden aangekondigd, vertegenwoordigen een gezamenlijke geraamde waarde van 24 miljoen euro. Helsen: ‘De politieke wil om Mobilidata te doen slagen is groot in Vlaanderen, er is hier een enorme drive om – net als in Nederland – de iVRI’s tot ‘het nieuwe normaal’ te maken. In eerste instantie willen we zo’n 300 iVRI’s laten plaatsen, en dat aantal zal toenemen. Het afzetgebied voor iVRI’s groeit, en dat is voor marktpartijen uiteraard een interessant gegeven.’

Open houding

Daarbij koestert Helsen de warme banden en soepele samenwerking met Nederland. ‘Nederland heeft met Talking Traffic een langere historie en meer ervaring dan wij. En wat voor ons ook fantastisch werkt, is de open houding van Nederland. De Nederlandse collega’s zijn open over hun ervaringen en geven ook aan welke zaken minder succesvol verliepen: daar kunnen wij alleen maar ons voordeel mee doen. Zoals Nederland straks weer kan leren van onze ervaringen als de iVRI’s in Vlaanderen worden geplaatst, en wij wellicht weer andere uitdagingen tegenkomen. Verder denk ik dat Nederland ook weer kan profiteren van onze expertise, bijvoorbeeld op het gebied van security, die wij binnen Europa hebben opgedaan.’

En over Europa gesproken: Helsen denkt dat de Nederlands/Vlaamse samenwerking op het gebied van CROW-standaarden en iVRI’s weleens een opmaat kan zijn naar méér. ‘Ik ben nu associate member in de Strategic Committee, maar wellicht sluiten er in de toekomst wel meer leden aan uit andere Europese landen.’

Voor meer informatie over de rol van de Strategic Committee: https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1142/strategic-committee