Wat mag je doen in een zelfrijdend voertuig?

UNECE-WP1, oftewel het ‘Global Forum for Road Traffic Safety’, houdt zich bezig met het verbeteren van de internationale en grensoverschrijdende verkeersveiligheid. WP1 is verantwoordelijk voor de wereldwijde verdragen voor Road Traffic Safety. Concreet houdt dat in dat er bijvoorbeeld gewerkt wordt aan geharmoniseerde verkeersvoorschriften, uniforme bebording wereldwijd, en eisen op het gebied van voertuigautomatisering.

Momenteel wordt er binnen WP1 onder andere gewerkt aan een voorstel over ‘other activities than driving’, ofwel activiteiten anders dan rijden. Wat mag je dadelijk wel en niet doen in een zelfrijdend voertuig, wanneer deze de rijtaak van je overneemt?

Veiligheid

Door de verdere ontwikkeling van rijhulpsystemen en (volledig) geautomatiseerde systemen, is het denkbaar dat de bestuurder zich niet meer constant met de rijtaak bezig hoeft te houden. WP1 voert daarover nu de discussie: wat voor soort activiteiten zouden dat kunnen zijn, en welke veiligheidscriteria moeten gelden bij de doorontwikkeling door fabrikanten van deze nieuwe geautomatiseerde voertuigen? Met het oog op verkeersveiligheid moeten we er rekening mee blijven houden dat de bestuurder de rijtaak weer veilig van het voertuig moet kunnen overnemen. Het doel is om tussen de verschillende landen de criteria zoveel mogelijk te harmoniseren.

Goed voorbereid

Dit zijn belangrijke discussies, want de ontwikkeling van voertuigautomatisering gaat door. Zo zijn er recent technische eisen vastgesteld binnen de WP29 (de Artikel 29—werkgroep, een werkgroep/EU-adviesorgaan voor de bescherming van personen wat betreft de verwerking van persoonsgegevens voor de voertuigfunctie ALKS (Automated Lane Keeping Assist). We willen goed voorbereid zijn voor wanneer er meer van dit soort systemen onze wegen opgaan. Verkeersveiligheid staat altijd voorop.