Digitale Veiligheid: werken aan randvoorwaarden voor smart mobility

Als onderdeel van het Landelijk Data Keten Overleg startte onlangs de werkgroep Digitale Veiligheid, met een eerste overleg op 29 september jl. De komende tijd agendeert deze landelijke werkgroep relevante onderwerpen op het gebied van digitale veiligheid (privacy en cybersecurity), die door overheden gezamenlijk moeten worden opgepakt. Diverse overheden werkten onder leiding van de gemeente Amsterdam en IenW al langer samen op dit thema. Met de oprichting van de werkgroep krijgt deze samenwerking nu een formeler karakter.

Het gaat bijvoorbeeld om het vergroten van het bewustzijn rondom digitale veiligheid, het organiseren van ketenbrede risico-inventarisaties, het delen van maatregelen en effect-evaluaties, richtlijnen en standaarden. Zo werken overheden nu al samen aan het borgen van de digitale veiligheid in het Nederlandse smart mobility ecosysteem.

De werkgroep Digitale Veiligheid bestaat uit een mix van professionals op het gebied van mobiliteit en security en vertegenwoordigen de landsdelen, Rijkswaterstaat, NDW en het ministerie van IenW. De nieuwe werkgroep krijgt een eigen plek op DMI (https://dutchmobilityinnovations.com/privacy-en-security), die de komende weken verder zal worden gevuld met nieuws, concrete producten en ontwikkelingen en links naar richtlijnen, standaarden en activiteiten. Doel is om kennis en het bijbehorende netwerk van mensen bij elkaar te brengen- en te koppelen aan de formele overleg-en besluitvormingsstructuur tussen Rijk en Regio’s, waardoor we slimmer, sneller en beter met elkaar (én de markt) kunnen samenwerken.

Meer weten over Digitale Veiligheid en het netwerk van collega’s dat zich daarmee bezighoudt? Kijk dan eens op de DMI-webpagina.