Dragonfly-versie van ‘standaardtaal’ TOMP-API uitgebracht

De officiële lancering van de Dragonfly*-versie van de TOMP-API, de ‘standaardtaal’ voor MaaS-aanbieders, betekent een belangrijke stap voorwaarts voor Maas-dienstverleners, vervoerders en reizigers. Alle MaaS-aanbieders kunnen aansluiten op deze TOMP-API (Transport Operator to Mobility Provider-API). De API (Applicable Programming Interface), een gestandaardiseerde interface tussen MaaS-dienstverleners en vervoerders, vergemakkelijkt de uitwisseling van gegevens bij de invoering van MaaS.

*Dragonfly is de naam van deze eerste officiële TOMP-API versie. Omdat namen nu eenmaal beter worden onthouden dan nummers, heeft de ontwikkelaar gekozen voor Dragonfly: in goed Nederlands een libelle.

De internationale TOMP-werkgroep, een publiek-private samenwerking tussen MaaS providers, Transport Operators (aanbieders van bijvoorbeeld deelvervoer en openbaar vervoer), andere mobiliteitsgerelateerde organisaties en overheden, is verantwoordelijk voor het uitbrengen van de Dragonfly-versie. Na een eerste uitrol van de TOMP-API, enkele maanden geleden, zijn er op basis van ervaringen en feedback van gebruikers verbeteringen doorgevoerd. De werkgroep is er nu van overtuigd dat de Dragonfly-versie van de API voor langere tijd stabiel is. Ook updates van de TOMP zijn in de toekomst compatibel met de Dragonfly-versie.

Plannen, boeken en ondersteunen

Met bijna twee jaar open ontwikkeling is de TOMP-API nu in staat om een volledige MaaS-reis te plannen, boeken en ondersteunen in de digitale dialoog tussen MaaS dienstverleners en vervoersaanbieders. De gegevensuitwisseling via de TOMP omvat alle informatie over het plannen, reserveren, boeken, betalen én de reisondersteuning.

De blauwdruk Dragonfly versie 1.0.0 vind je hier (in het Engels).

Meer informatie over TOMP: https://tomp-wg.org/

image

Over TOMP

De TOMP-WG (Transport Operator to MaaS Provider - Working Group) is een initiatief van aanbieders van deelvervoer in Nederland samen met het Ministerie van IenW. Zij heeft als hoofddoel het creëren van een gestandaardiseerde dialoog voor de technische communicatie tussen vervoerders en MaaS-aanbieders.