Eerste versie van data-dashboard ‘Dutch road, traffic and transport data’ nu beschikbaar

Binnen de 5GAA (Automotive Association, de wereldwijde, brancheoverkoepelende organisatie van bedrijven uit de auto-, technologie- en telecommunicatie-industrie) wordt regelmatig gesproken over Talking Traffic en de mobiliteitsdata die via het telecomnetwerk in Nederland beschikbaar is. Gesprekspartners verzochten daarom om een (Engelstalig) overzicht van alle beschikbare data in een dashboard. En dat is er nu!

Het dashboard (‘Dutch road, traffic and transport data’), in de vorm van een interactieve pdf, is in eerste instantie bedoeld om overzicht te bieden aan 5GAA-partners, zoals fabrikanten en service providers. Het bevat alleen data die – onder voorwaarden – beschikbaar is voor gebruik. De meest actuele versie is altijd beschikbaar op www.dutchmobilityinnovations.com en www.talking-traffic.nl.

Nederlandse versie

Binnenkort volgt er een Nederlandstalige versie van het dashboard, bestemd voor partners (medeoverheden en bedrijfsleven) van IenW. Ook voor deze Nederlandse versie blijft het doel alle geïnteresseerde bedrijven en overheden te voorzien van een helder overzicht van beschikbare data, inclusief een doorverwijzing naar de plek waar data daadwerkelijk verkrijgbaar is. Het dashboard bevat geen compleet overzicht van alle data die namens Nederlandse overheden beschikbaar is; het bevat data die landelijk dekkend en met betrokkenheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beschikbaar is.

Visueel aantrekkelijk

Er is gekozen voor een interactieve pdf, omdat dit visueel aantrekkelijker is en meer mogelijkheden biedt dan bijvoorbeeld een Excell-bestand. Bij de keuze voor getoonde data-items wordt geredeneerd vanuit een zakelijk perspectief en potentiële impact. Verder heeft het dashboard diverse verwijzingen naar alle databronnen en is de informatie, kort, bondig en op hoofdlijnen.

image