Praat, kijk en doe mee met INNOvember

‘Inspireren’, ‘kansen ontdekken’, ‘verbinden’ en ‘laten zien hoe onmisbaar innovatie is’: dat beoogt INNOvember, de eerste editie van hét rijksbrede congres over technologie en innovatie. Van 3 tot en met 27 november zijn er talloze (online) kennis- en themasessies voor rijksambtenaren en andere geïnteresseerden.

Bijna een maand lang zijn er kennis- en inspiratiesessies rond thema’s als data, leefbaarheid en mobiliteit, duurzaamheid, dienstverlening, en veiligheid en rechtvaardigheid. Doel van INNOvember is het versterken van de innovatiekracht van de overheid. En dat is nodig, want technologie en innovatie worden – ook in de publieke sector – steeds belangrijker. Zo hebben steeds meer ministeries en overheden al ‘innovatieteams’, die werken aan de uitdagingen in de snel veranderende maatschappij en een beter functionerende publieke sector.

Voor wie?

De eerste editie van het hybride congres – deels sprekers op locatie, deels vanuit een studio – is geheel online te volgen. Omdat we vanuit zoveel mogelijk perspectieven kennis en ideeën willen combineren, zijn andere geïnteresseerden - professionals uit het bedrijfsleven, wetenschap en onderwijs, (lokale) overheden, communities en journalisten - op uitnodiging van een rijksambtenaar ook van harte welkom! Sommige sessies hebben een vertrouwelijk karakter; die zijn alleen toegankelijk voor rijksambtenaren. Voorkennis voor deelname aan INNOvember is niet nodig, wel een open blik richting vernieuwende oplossingen. Dus laat je uitdagen, prikkelen, bedenk wat je zelf kunt betekenen en doe mee!

Organisatie en aanmelden

De organisatie van INNOvember is in handen van de Rijks Innovatie Community namens dertien ministeries, Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, Logius en TNO. Rijksambtenaren kunnen zich inschrijven met hun mailadres van de rijksoverheid via www.innovember.nl. Externen zijn op uitnodiging dus ook van harte welkom. Toehoorders van buiten kunnen de openbare onderdelen volgen via de live stream. Het start- en eindcongres, de thema-uitzendingen en de INNOvember selectie worden gestreamd via de website. Je kunt jezelf en jouw eventuele gasten via de site aanmelden. De overige innovatie sessies worden aangeboden via Webex of een door de organisator van de sessie ander zelfgekozen platform. Na aanmelding ontvang je per event via mail uiterlijk een dag van te voren de benodigde informatie voor deelname.