Vaker vrij baan voor goederenvervoerders

Een nieuwe stap waar veel goederenvervoerders op de Connected Transport Corridor (CTC) Zuid-Holland reikhalzend naar uitkeken: vanaf deze maand (oktober) kunnen alle vervoerders die connected rijden, ook prioriteit aanvragen op de N470. Het gaat in totaal om twaalf slimme verkeerslichten (iVRI’s) met prioriteit voor trucks op de weg die de A4, A13 en A12 met elkaar verbindt.

De werking van de iVRI’s wordt regelmatig getest. Ervaringen en suggesties zijn altijd welkom bij Michel Oldenburg (michel.oldenburg@bereikbaarhaaglanden.nl). Het is bekend dat bij een aantal verkeerslichten geen terugkoppeling wordt gegeven in de app of ook daadwerkelijk prioriteit is verleend. Komende maanden krijgen deze verkeerslichten een upgrade en is dat probleem verholpen. In de huidige situatie wordt de prioriteit overigens wel gewoon aangevraagd, en waar mogelijk gehonoreerd. Het is dus alleen de terugkoppeling naar de apps die nog niet goed werkt.

Momenteel rijden er al 25 bedrijven met meerdere voertuigen connected. Een aantal bedrijven staat op het punt om volledig over te stappen op het connected rijden. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met leveranciers van boordcomputers. Meerdere van deze leveranciers kunnen de apps installeren op de boordcomputer, waardoor geïntegreerd rijden mogelijk is (Mobicoach, Rietveld, Webfleet, Trimble).

Ook in de Waal-Eemhaven is veel animo onder transporteurs om met prioriteit te gaan rijden. Momenteel vindt een (verkeers)simulatie plaats om te kijken naar de impact van iVRI’s met prioriteit. Zijn de resultaten positief, dan worden de iVRI’s met prioriteit voor trucks in de Waal-Eemhaven in januari 2021 geplaatst.

CTC Amsterdam Westkant

Op 22 oktober worden op de Corridor Amsterdam Westkant drie toepassingen in gebruik genomen. Chauffeurs ontvangen tijdens hun rit informatie over gevaarlijke situaties op de weg, zoals wegwerkzaamheden en gladheid, en routeinformatie, zoals maximumsnelheden en inhaalverboden. Daarnaast krijgen aangesloten vervoerders waar mogelijk prioriteit bij slimme verkeerslichten.

De ingebruikname van deze drie toepassingen vormt de eerste fase van een bredere aanpak. In 2021 plaatst de regio slimme verkeerslichten op de N201 en N232. Daarnaast wordt gewerkt aan het ontsluiten van real time data over veilige wachtlocaties voor vrachtwagens. Chauffeurs kunnen niet altijd direct bij aankomst terecht bij de (lucht)haven, en moeten dan wachten. Door de chauffeur rechtstreeks te informeren over wachtlocaties en wachtrijbeheer wordt de hinder van deze wachtende trucks verminderd. Studenten van de Hogeschool van Amsterdam onderzoeken de meerwaarde van de verschillende oplossingen.

CTC Zuid Nederland

Logistic Community Brabant

Business Developers en Logistics Community Brabant (LCB) ondersteunen lokale logistieke organisaties bij de digitalisering. De hulp richt zich vooral op de uitrol en mogelijkheden van Connected Transport Corridors.

Den Bosch Data Week

Janneke Nijsing (SmartwayZ.NL) en Joost de Kruijf (LCB) verzorgen op 28 oktober van 15.45 tot 16.30 uur een Data Talk met voorbeelden van data-toepassingen in de logistiek, zoals Transport Radar (Route42) en Atlas De Leefbare Stad (LCB). Meer informatie: https://www.denbosch.nl/nl/denboschdataweek/woensdag

image

Logistiek ondernemers verwachten de meeste impact binnen de sector van samenwerken, data delen en de doorvertaling naar relevante inzichten om de dienstverlening te verbeteren. SmartwayZ.NL en Logistics Community Brabant zetten daarom in op een datagedreven aanpak om de dialoog tussen logistieke bedrijven en wegbeheerders te verbeteren. Kern van de oplossing is het samenbrengen van logistieke, bereikbaarheid- en ruimtelijke data om daarmee knelpunten in het logistieke proces te identificeren en optimaliseren. Naast het slim organiseren van het logistieke proces is er ook veel aandacht voor een betere doorstroming van het verkeer, minder brandstofverbruik en een lagere CO2-uitstoot.

Bandenspanning

De ‘slimme’ bandenspanningsmeter op de N279 (traject Asten-Veghel) signaleert met sensoren in het wegdek afwijkingen in de bandenspanning van vrachtwagens. Chauffeurs kunnen via de Truckmeister-app een melding over de afwijking op hun telefoon ontvangen. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van deze oplossing is dat de informatie op een veilige manier beschikbaar wordt gesteld. Dit betekent dat op het telefoonscherm een herkenbaar icoontje verschijnt. Zodra de chauffeur stil staat, kan hij/zij in de app zien welke band een afwijkende bandenspanning heeft. De gratis versie van Truckmeister van Be-Mobile is voldoende om deze functionaliteit te kunnen gebruiken. Onderzoek in 2018 van SmartwayZ.NL toont aan dat 41 procent van de pechgevallen met vrachtwagens wordt veroorzaakt door een lekke band of klapband. Door chauffeurs te waarschuwen, neemt de bewustwording toe. Dat heeft een positief effect op het voorkomen van klapbanden en lekke banden, waarmee de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer verbeteren.