Volop
ontwikkelingen
MaaS

Voor MaaS (Mobility as a Service) is 2020 een belangrijk jaar. Dit voorjaar gaat de eerste van de zeven nationale MaaS-apps van start. Naast de 23 betrokken marktpartijen willen ook steeds meer vervoerders deel uitmaken van het MaaS-ecosysteem.

Vooruitblikken, nieuwe vormen van samenwerking zoeken en dóen: het zijn de pijlers voor MaaS in 2020. Op 23 januari kwamen alle Raamovereenkomstpartijen van MaaS bijeen. Nu de eerste van zeven pilots op punt van beginnen staat, dienen nieuwe vormen van samenwerking zich aan. En dat is een win-win situatie voor alle partijen, aldus programmamanager Eric Mink.

Dit voorjaar gaan de eerste nationale MaaS-apps echt van start. Met behulp van deze apps kunnen reizigers al het mogelijke vervoer plannen, boeken en betalen. De betrokken regio’s kozen uit 23 marktpartijen partners met wie ze de apps willen realiseren. Het ministerie sloot begin 2019 al raamovereenkomsten met deze marktpartijen.

Volgens Mink is het belangrijk dat niet alleen de 23 marktpartijen, maar ook de vervoerders in Nederland deel willen uitmaken van het MaaS ecosysteem. ‘In november, december en januari hebben we daarom gesproken met zo’n vijftig nationale vervoerders om ze warm te maken voor de MaaS-apps en de TOMP-API waarmee vervoerders en MaaS-aanbieders eenvoudiger data kunnen delen. De meeste partijen staan zeer welwillend tegenover een samenwerking’, lichtte Mink toe in zijn presentatie.

Om de tafel

Veel vervoerders en mobiliteitsaanbieders willen ook in gesprek met overheden en Raamovereenkomstpartijen over de toekomst van MaaS. Ook de vier grote vervoerders NS, GVB, HTM en RET (de zogenoemde RiVier partijen) hebben wel oren naar verdergaande samenwerking. ‘Deze partijen willen graag met ons om de tafel en toetreden tot het MaaS eco-systeem. Dat zou een wijziging, en wat mij betreft een verbetering, van de huidige Raamovereenkomst betekenen’, aldus Mink. ‘De komende weken gaan we met alle partners bespreken hoe we dit het beste kunnen vormgeven’.

Eisen voor MaaS-waardigheid

Steeds meer partijen zoeken dus de samenwerking op. Om te zorgen dat MaaS ook in nieuwe OV-aanbestedingen standaard wordt meegenomen, zijn er in samenwerking met kennisplatform CROW en samenwerkingsverband DOVA acht MaaS-waardige eisen voor concessies in het openbaar vervoer opgesteld. Deze eisen gaan bijvoorbeeld over ticketing, klachtenafhandeling en het delen van data. Doel hiervan is dat alle nieuwe concessies (aanbestedingen) in het OV vanaf 1 januari 2022 aan die eisen voldoen.

Werkgroepen

Nu de pilots van start gaan, is er behoefte aan meer overleg. Vanaf februari zijn daarom drie werkgroepen opgestart rond relevante thema’s: beleidsonderwerpen, data en de Kennis- en Leeromgeving. Raamovereenkomstpartijen kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar Teun Groenen, Teun.groenen01@minienw.nl. Na aanpassing/verbreding van de Raamovereenkomst staan deze werkgroepen straks waarschijnlijk ook open voor andere partijen.