Zuid-Limburg zet in op duurzame mobiliteit

Rond de ondertunneling van de A2 waren er bij diverse partijen serieuze zorgen of Maastricht wel bereikbaar zou blijven. Nu dat is gelukt, zet Zuid-Limburg de geleerde lessen in om duurzame mobiliteit te stimuleren in de hele regio te promoten.

Rijk, provincie Limburg en gemeente Maastricht werkten al langer nauw samen. Na het succes van Maastricht Bereikbaar zet Zuid-Limburg nu in op een nieuwe fase. Steeds meer gemeenten sluiten zich aan bij Zuid-Limburg Bereikbaar, om zo gezamenlijk de stap te maken van ‘bereikbaarheid’ naar ‘duurzame mobiliteit’. Doel is een gezond woon-, werk- en leefklimaat in heel Zuid-Limburg.

Rondom de ondertunneling van de A2 in Maastricht (2010-2016) waren er grote zorgen over mogelijke verkeersinfarcten en de bereikbaarheid van de stad. Samen met werkgevers lukte het om forenzen in beweging te krijgen om anders te reizen, zo vertelt Ferry Wahls, projectleider Zuid-Limburg Bereikbaar én Senior Beleidsmedewerker Mobiliteit van de gemeente Maastricht: ‘Maastricht Bereikbaar ontstond door zorgen vanuit ‘de maatschappij’: onder meer ondernemers en bewoners vreesden dat de stad niet meer bereikbaar zou zijn tijdens de ondertunneling van de A2. De urgentie was dus groot.’ De publiek-private samenwerking die daaruit voortvloeide - met werkgevers, mobiliteitsaanbieders als NS en Arriva en overheden - kenmerkte zich door een grote mate van eensgezindheid waar de regio Zuid-Limburg nu op voortborduurt.

Urgentie

De stadsaanpak Maastricht Bereikbaar blijft een van de projecten van het programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar. Na het succesvolle ‘Minder Hinder-project’ heeft Maastricht geen concrete urgentie van een langdurig afgesloten hoofdverkeersader, maar de noodzaak is in de volle breedte zeker niet minder geworden, zegt Wahls. ‘Vooral de laatste jaren gaat het naast ‘bereikbaarheid’ steeds vaker ook om duurzame mobiliteit, om klimaat, schone lucht en de energietransitie. En dat gaat iedereen aan, mensen zijn daar in toenemende mate ontvankelijk voor.’

Lessen

Met de grotere slagkracht op Zuid-Limburgse schaal willen de betrokken partijen de geleerde lessen dan ook voortzetten en uitbouwen. Wahls: ‘Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de mensen die rond de ondertunneling van de A2 anders zijn gaan reizen, een blijvende gedragsverandering hebben ondergaan: ze blijven dus duurzamer reizen. Een van de successen was toen het aanbieden van een proefperiode op de e-bike. Dat aanbod bestaat in de nieuwe situatie nog steeds, en daarnaast verdiepen we het. Omdat veel mensen serieuze interesse hebben in een e-bike, maar aanhikken tegen de aanschafprijs, zijn we nu bijvoorbeeld bezig om werkgevers te ondersteunen bij leasecontracten. Overigens zetten we naast alternatieven voor de auto nu ook in op autobewust rijden en op meer efficiënte en ‘groene’ logistiek. Ook daarmee kunnen we concrete bijdragen leveren voor een betere leefomgeving.’

Blijvend effect

En hoewel Zuid-Limburg Bereikbaar een ‘project’ is, mikken de initiatiefnemers op blijvend effect, met minder autogebruik en minder CO2-uitstoot. Wie toch in de auto stapt, wordt gestimuleerd dat vooral meer ‘autobewust’ te doen. Wahls: ‘Zuid-Limburg Bereikbaar is wat ons betreft een structurele ontwikkeling. Mobiliteit moet, zoals de minister ook stelt, slim, duurzaam en veilig zijn.’

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van programmabureau ZuidLimburgBereikbaar.nl, die bestemd is voor overheden, werkgevers en ondernemers. Zuid-Limburg Bereikbaar is ook de ‘paraplu’ waar acties onder vallen voor speciale doelgroepen:

Op MaakdeBeweging.nl vinden forenzen en reizigers alternatieven voor slimme, veilige en duurzame mobiliteit in en naar Zuid-Limburg. Het is de ingang naar een concreet aanbod voor fietsstimulering, OV-gebruik en elektrisch rijden.

LogistiekBereikbaar.nl is het platform over duurzame en slimme (stads)logistiek.

MaastrichtBereikbaar.nl blijft reizigers informeren over slim reizen naar hartje stad.

AutoBewust.nl is een themapagina en geeft tal van tips voor iedereen die aan de slag wil met efficiënter autogebruik.